Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Despre Proiect

 

Investeşte în oameni!

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare
 
Titlul proiectului:
 
 
“Educatori pentru societatea cunoaşterii”
 
 
Numărul de identificare al contractului
POSDRU/87/1.3/S/55659

 

 

 
Obiectiv general:        
 
Proiectul “Educatori pentru societatea cunoaşterii” îşi propune dezvoltarea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin intermediul unui program multiregional inovativ de formare bazat pe domenii prioritare MECTS şi resurse digitale, în scopul abilitării curriculare durabile a acestora şi îmbunătăţirea capitalului uman din educaţie..
 
Obiectivele specifice:  
 • Îmbunătăţirea managementului şi calităţii programelor de formare continuă şi perfecţionare obligatorie pentru personalul didactic din cele două judeţe.
 • Dezvoltarea unei reţele funcţionale de profesionişti (manageri, universitari şi practicieni din învăţământul preuniversitar)
 • Asigurarea unui învăţământ de calitate prin programe de formare continuă acreditate.
 • Racordarea formării profesionale continue a cadrelor didactice la dimensiunile învăţării pe tot parcursul vieţii
 • Formarea, dezvoltarea competenţelor profesionale şi certificarea unui număr de 100 de formatori şi 4.300 de cadre didactice din cele două regiuni de dezvoltare
 • Promovarea şi diseminarea rezultatelor şi exemplelor de bună practică dezvoltate în cadrul proiectului.
 
Principalele activităţi:
 
Informarea şi publicitatea
 • Conferinţa de presă iniţială
 • 5 conferinţe intermediare
 • Conferinţa de presă finală
 • Realizarea unei platforme de comunicare, învăţare şi publicitate a proiectului.
 
Dezvoltarea, implementarea şi mentenanţa portalului.
 • Proiectarea şi dezvoltarea portalului
 • Dezvoltarea conţinutului educaţional pentru portal
 • Implementarea aplicaţiei
 • Mentenanţa portalului
 
Dezvoltarea, acreditarea şi pregătirea implementării programelor de formare
 • Investigarea nevoilor de formare şi selecţia grupului ţintă
 • Elaborarea şi acreditarea programelor de formare şi a spaţiilor destinate formării
 • Selecţia şi formarea formatorilor
 
Implementarea programelor de formare
 • Formarea unui număr de 4400 cadre didactice, personal de conducere, îndrumare şi control din Judeţele Bihor şi Timiş în 16 centre de formare 
 
Monitorizarea şi evaluarea programelor de formare.
 • Realizarea unei cercetări asupra rezultatelor formării.
 • Realizarea a patru ghiduri dedicate cadrelor didactice, cuprinzând modele de “bune practici” surprinse în cadrul programului de formare

Parteneri:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş
Casa Corpului Didactic Bihor
SIVECO România SA
Casa Corpului Didactic Timiş

Descarca pliantul proiectului!