Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


inscriere

Formular de înscriere la cursurile de formareDate proiect
Proiect ID:55659
Date personale
Numele si prenumele:CNP:
Data nasterii:
(format ZZ-LL-AAAA)
Serie si numar CI:
Gen:Nationalitate:
Localitate de resedinta:Mediul de resedinta:
Judet:
Telefon:Email:


Apartenenta la grupul eligibil al proiectului
Tineri absolventi sub 35 ani debutanti in cariera didactica
Cadre didactice/personal didactic din învăţământul prescolar (ISCED 0-6)
Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar superior (ISCED 0-6)
Cadre didactice/personal didactic din învăţământul primar (ISCED 0-6)
Cadre didactice/personal didactic din invatamantul profesional si tehnic (ISCED 0-6)
Cadre didactice/personal didactic din invatamantul secundar inferior (ISCED 0-6)
Personal didactic si didactic auxiliar cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control in invatamant


Date profesionale
JudetLocalitatea:
Unitatea de invatamant cu personalitate juridica la care este incadrat:
Mediul in care este situata scoala:Statut:
Specializarea:Gradul didactic:
Nivelul studiilor:Limba de predare:
Posed certificat ECDL
Îmi exprim consimţământul ca echipa de implementare a proiectului POSDRU/87/1.3/S/55659 „Educatori pentru societatea cunoasterii” să prelucreze datele mele cu caracter personal rezultate din formularul mai sus completat. De asemenea, am luat la cunostinta faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001
doresc sa fiu abonat la Buletinul de Ştiri al portalului (Newsletter)
După apăsarea butonului trimite așteptați confirmarea . Înscrierea d-voastră este validă dacă sunt completate toate câmpurile.